1. Amaç ve Kapsam
  İşbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni’nin amacı, istanbulmarketingsummit (“istanbulmarketingsummit”) adına kayıtlı ve istanbulmarketingsummit tarafından işletilen www.istanbulmarketingsummit.com web sitesini ve herhangi bir alt sayfasını ziyaret etmeniz ve/veya istanbulmarketingsummit.com aracılığıyla sunulan hizmetlerden yararlanmanız durumunda istanbulmarketingsummit tarafından elde edilen kişisel verilerinizin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca hangi amaçla işleneceği, kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel verilerinize ilişkin haklarınız konusunda sizi bilgilendirmektir. İşbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni, www.istanbulmarketingsummit.com web sitesini ve herhangi bir alt sayfasını ziyaret eden, istanbulmarketingsummit ile herhangi bir amaçla iletişime geçen ve kişisel verilerini paylaşan tüm kişiler ile istanbulmarketingsummit.com aracılığıyla sunulan hizmetlerden yararlanan üye ve diğer tüm kişileri (bundan böyle kısaca “Kullanıcı” olarak anılacaklardır) kapsar.
 2. Kişisel Verileriniz ve Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi
  KVKK Madde 3/d uyarınca, kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder. KVKK Madde 3/e uyarınca, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kişisel verilerin işlenmesi kapsamına girer. istanbulmarketingsummit tarafından fiziki veya sanal ortamda Kullanıcıların adı, soyadı, doğum tarihi, cep telefonu numarası, sabit telefon numarası, e-postası gibi iletişim bilgilerini, cinsiyeti, adresi, eğitim düzeyi, ödeme bilgileri, beğeni ve şikayetleri, sosyal medya tercihleri, iş tecrübesi geçmişi/özgeçmiş bilgileri/kariyer hedefleri gibi bilgilerini elde edebilir ve işleyebilir. istanbulmarketingsummit ayrıca, sair kanallardan/dolaylı yoldan elde edilen, Kullanıcı’ya ait web sitesi ve uygulama kullanım bilgileri, web sitesi, blog, uygulama vb. üzerinden yapılan girişler sırasında elde edilecek veriler, tıklama hareketleri, gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri, kamuya açık bilgi bankalarının sunduğu veriler, Kullanıcı’nın sosyal medya platformları (örn. Facebook, Google Plus, Instagram gibi sosyal paylaşım siteleri) aracılığıyla web sitesine bağlanması veya üye olması halinde Kullanıcı’nın ve arkadaşlarının bu sosyal medya hesaplarındaki paylaşıma açık profil ve verileri, web sitelerinde ve uygulamalarında gezinme/trafik bilgileri gibi yöntemlerle de kişisel verileriniz elde edilebilir ve işlenebilir. Ayrıca yasal mevzuatın gerekli veya zorunlu kıldığı diğer durumlarda, yasal gereklilikleri yerine getirmek üzere Kullanıcı’lara ait kişisel veriler işlenmektedir.

 3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi
  KVKK Madde 5/1, 6/2 ve 8/1 uyarınca kişisel veri ve özel nitelikli kişisel verinin işlenmesi ve kişisel verilerin aktarılması konularında Kullanıcının yasal düzenlemeye uygun şekilde aydınlatılmış bilgiye dayanan açık rızasının temini gereklidir. Kullanıcılara ait kişisel veriler istanbulmarketingsummit’in çevrim içi platformu olan istanbulmarketingsummit.com tarafından 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüğü ve hizmet standartları çerçevesinde; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmek, Kullanıcılara daha iyi hizmet verilebilmesi, hizmetlere erişim sağlanabilmesi, sunulan hizmetler ve içerikleri konusunda bilgilendirme yapılabilmesi, genel ve özel kampanyalardan, promosyon, tanıtım, indirim vs. gibi avantajlardan haberdar edilmesi ve yararlandırılması, Kullancıların tercih ve ihtiyaçlarının tespit edilerek verilecek hizmetlerin bu kapsamda şekillendirilmesi ve güncellenmesi, Kullanıcıların kendisini istanbulmarketingsummit’in birlikte çalıştığı iş/çözüm ortaklarına tanıtabilmesi, Kullanıcıların şikayet ve başvurularının değerlendirilebilmesi, kişiye özel hizmetler sunulabilmesi, Kullanıcıların beğendiği, tekrar erişmek isteyebileceği, hatırlatılmasından memnuniyet duyacağı ürün, hizmet ve olanakların hatırlatabilmesi, Kullanıcı tarafından verilen bilgiler esas alınarak kullanıcı profilleri, ilgi alanları ve davranışları üzerinde araştırmalar yapılarak, anonim, toplam ve istatistiksel bir bilgi üretilmesi, bu bilgilerin diğer üyelerin bilgileri ile birleştirilerek belirli yaş grubu, kadın-erkek ziyaretçi yüzdesi gibi istanbulmarketingsummit içeriğinin geliştirilmesi, kullanıcı profilleri, ilgi alanları ve davranışları üzerinde araştırmalar yapılarak, oluşturulacak profillere özel içerik ve olanaklar geliştirilmesi, Kullanıcıların kullanıcı adı ve şifresini kullanarak giriş yaptığı mecralarda yer alan kişisel verilerinin, tercihlerinin, işlemlerinin ve gezinme süre ve detaylarının elde edilen diğer verilerle birlikte işlenebilmesi, Kullanıcıların istanbulmarketingsummit hizmetlerinden yararlanabilme yeterliliklerinin tespiti, istanbulmarketingsummit hizmetlerinin kalitesini artırmak ve yeni hizmetler geliştirebilmek için analiz ve denetim yapılabilmesini, sunulan hizmetlerin Kullanıcıların ilgi alanlarına hitap edebilecek şekilde yeniden tasarlanması ve kurgulanması, istanbulmarketingsummit.com platformu ve uygulamalarının yönetilebilmesi, yukarıda “Kişisel Verileriniz ve Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi” başlıklı kısımda açıklanan sair kanallardan elde edilen kişisel verilerin Kullanıcılara ait diğer verilerle eşleştirme yoluyla kimliğin tespit edilebilmesi ve verilerin elde edilme amacı doğrultusundan kullanılabilmesi, kişisel verilerin saklanmak üzere aktarılması, veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanmasını ve yedeklenmesi, istanbulmarketingsummit tarafından Kullanıcılara bildirimde bulunabilmesi ve yasal mevzuata uygun şekilde ayrıca onay alınmak sureti ile ticari elektronik ileti elektronik ileti gönderilebilmesi, web sitesi ve uygulama kullanım şartları, hizmetlerin kullanım şartları, üyelik koşulları, gizlilik ve kişisel veri politikasında olabilecek değişiklik ve yeniliklerin bildirilmesi, istanbulmarketingsummit’e iş başvurusunda bulunan kişilere uygun bir pozisyon olduğu takdirde iş önerisi götürülebilmesi, bu amaçla özgeçmişlerinin ve iş başvuru değerlendirme süresinde yapılan görüşme ve referans soruşturma notlarının saklanması, kişisel verinin elde edilmesi esnasında Kullanıcılara bildirilecek sair amaçların gerçekleştirilebilmesi ve yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi adına ve KVKK’da belirtilen diğer şekillerde açık rızanıza istinaden bilgi güvenliği tedbirleri de alarak işlemekte ve saklamaktadır.

 4. Kişisel Verilerin Paylaşılması/Aktarılması
  istanbulmarketingsummit, kişisel verileri, yukarıda açıklanan işleme amaçlarının da yerine getirilebilmesini sağlamak, ticari elektronik ileti iletebilmek, verileri işlemek, saklamak, korumak gibi amaçlarla elektronik ileti ve/veya SMS gönderilmesini sağlamak üzere iş/çözüm ortakları, aracı hizmet sağlayıcılar, yazılım hizmeti alınan, veri işleyen ve saklayan şirketler ve gizlilik sözleşmeleri ile güvenliği sağlanmak kaydı ile hizmet alınan gerçek veya tüzel kişiler ve danışmanlar ile yasal sınırlara uygun olarak ve ilgili işlemin gereği ve amacı ölçüsünde paylaşabilir ve aktarabilir. Kişisel veriler, yukarıda belirtildiği üzere Türkiye’de aktarılabileceği gibi, Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere (kişisel verilerin korunması hususunda yeterli koruma bulunan ülkelere ve/veya yeterli koruma bulunmayan ülkeler için KVKK’da belirtilen şartlara uyulmak sureti ile) yurt dışına da aktarabilecektir. Ayrıca kişisel veriler, yasal bir gereklilik gereği bu verileri talep etmeye ve almaya yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile de paylaşılabilecektir.

 5. Çerez (Cookie) Kullanımı
  istanbulmarketingsummit.com, ziyaretçilerine, üyelerine ve hizmetlerden faydalanan diğer kişilere daha iyi hizmet verebilmek, hizmet kalitesini artırmak, ziyaretçilerini ve üyelerini üyelik ve ürün kiralama platformunun faydalarından istifade ettirmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplar, işler, üçüncü kişilerle paylaşır ve güvenli olarak saklar. Çerezler, “istanbulmarketingsummit” web sitesini ziyaret ettiğinizde veya mobil uygulamayı cep telefonunuza yüklediğinizde veya mobil sitesinden bağlandığınızda, internet tarayıcınız tarafından yüklenen ve bilgisayarınız, cep telefonunuz veya tabletinizde saklanan küçük bilgi parçacıklarını içeren metin dosyalarıdır. istanbulmarketingsummit.com, size özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, web sitesinin veya mobil uygulamanın içeriğini kullanım davranışlarınıza göre iyileştirmek ve/veya tercihlerinizi belirlemek amacıyla; site üzerinde gezinme bilgilerinizi ve/veya site üzerindeki üyelik kullanım geçmişinizi izler. istanbulmarketingsummit.com, çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda site üzerinde sizden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir. Söz konusu eşleştirme ve kullanma yalnızca işbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni ile belirlenen amaçlar ve kapsam dahilinde kalacaktır.